1. Home
  2. Přehlídky a festivaly
  3. Hanácky divadelní máj 2024
Hanácky divadelní máj 2024

Hanácky divadelní máj 2024

0

Už 38. ročník postupové přehlídky činoherních a hudebních amatérských souborů Olomouckého kraje Hanácký divadelní máj proběhl ve dnech 27. dubna až 5. května  2024. Z celkového počtu jedenácti představení se jednalo až na jednu výjimku o samé komedie. V programu byla také tři pohádková představení určená dětským divákům.

Hru Tři holky jako květ od Elaine Murphy předvedl DS Smotaná hadice Křenovice. Autorka se nebojí poukázat na každodenní radosti a starosti žen tří generací – vnučky, matky, a babičky. Představení se velmi opírá o to, jak jsou představitelky postav dobré herečky, jak vládnou a jednají slovem a nakolik si režie umí poradit se strukturou hry, která je postavena na samých monolozích. Křenovická děvčata jsou jako herečky velmi šikovná, Hana Svačinová jako režisérka umí postavit divadelní tvar, který funguje, a diváci se baví. Teď by to chtělo dostat se postavám víc pod kůži, zvládnout větší nadhled a na inscenaci pracovat víc dynamicky.

Krenovice-Smotana-hadice-Tri-holky-jako-kvet-
DS Smotaná hadice Křenovice: Tři holky jako květ. Foto Jaroslav Kodeš.

Adama Stvořitele napsali bratři Čapkové v roce 1927 jako poslední jejich společnou literární práci. Soubor studentů SpgŠ Červiven z Krnova přistoupil k této látce tvořivě a zároveň pietně. Vedoucí souboru Petra Severinová přinesla Adama Stvořitele, udělala dramaturgickou úpravu, kterou zjednodušila text, ale ponechala syžet beze změny, upravila počet hrajících figur, ale ty nejdůležitější ponechala. Studenti se snažili všechny báječné, chytré a výrazné filozofické myšlenky autorů vydeklamovat, donést je tak říkajíc na zlatém podnosu přímo divákům. Ale narazili na své herecké limity i na obtížnost a do značné míry tezovitost předlohy. A tak u Červivenu zůstalo zatím jen u pokusu zinscenovat myšlenkově náročného Adama Stvořitele, nicméně u pokusu smysluplného, neboť už samotná práce, herecká, výtvarná i režijní jejich divadelní tvorbu musela obohatit.

Kroužek divadelních ochotníků z Hvozdné přijel na letošní Hanácký divadelní máj s inscenací hry maďarského autora Zoltána Egréssyho Šťovík, pečené brambory v překladu Táni Dimitrové. Jde o hru pro tři herce. V případě tohoto představení šlo o tři herecké koncerty. Všichni tři herci pod vedením Jana Holcmana hráli své party velmi dobře, až výborně. A publikum se také dobře bavilo. Nicméně to, o čem tahle Egréssyho hra je, co jí chce autor říct, zůstalo spíše utajeno.

Hvozdna-Krouzek-divadelnich-ochotniku-Stovik-pecene-brambory
Kroužek divadelních ochotníků z Hvozdné: Šťovík, pečené brambory. Foto Jaroslav Kodeš.

DS J. K. Tyl, Brodek u Přerova sáhl tentokrát po frašce A je to v pytli od Raye a Michaela Cooneyových. Inscenovat frašky je těžký úkol. Je k němu třeba zkušené režie, dramaturgie i precizně zvládnuté herecké řemeslo. Režisérka Eva Šmídová si hru upravila velmi citlivě. Zachovává významné dějové zvraty a díky kratší stopáži nabízí prostor pro svižnější tempo hry. Režie má rezervy zejména v logice jednání postav. Víc fungují gagy, které vycházejí ze situací, než ty, které jsou vymyšleny z vnějšku. Typově je inscenace obsazena dobře, komediální herectví v představení nebylo jednotné a do jisté míry odpovídalo zkušenostem samotných interpretů s tímto obtížným žánrem. DS Tyl si vybral těžký kousek. I přes nejistou první půlku nám po přestávce ukázal, že dokáže komedii tohoto typu velmi slušně uhrát.

Kolektiv žáků ZUŠ v Němčicích nad Hanou společně pod vedením Zdeňky Gregorové připravil a následně nastudoval vlastní – autorský text pod názvem Zlý sen. Příběh vychází ze zkušeností samotného dramatického kroužku, kdy je kolikrát obtížné a zároveň velmi tvůrčí najít literární, ideový námět pro novou tvorbu. Studenti jako základní dramatický konflikt zvolili střet odlišných přání mezi chlapci a děvčaty o tom, co hrát. Vznikla inscenace o tom, co se stane, když se potká šest Disney princezen a jeden kluk, který z toho není dvakrát nadšený. Publikum vidělo živé představení, ve kterém dětští herci nebyli svazováni nějakými specifickými charaktery svých postav, ani jazykem neznámého autora, ale mohli svobodně a podle své fantazie jednat sami za sebe v příslušných situacích děje.

DS Osvětová beseda Velká Bystřice převezl na letošní Hanácký divadelní máj  komedii Michaely Doleželové a Romana Vencla S hlavou v oblacích. Dvojice současných českých komediografů se před dvaceti lety proslavila prvotinou Až se zhasne, komedií inspirovanou slavnou hrou Central Park West Woodyho Allena. Následovalo ještě několik jakž takž vydařených komedií, než dramatická tvorba Doleželové s Venclem klesla do průměrnosti, a časem až podprůměrnosti.

A do této naposledy jmenované kategorie patří i zmiňovaný titul S hlavou v oblacích, který nastudovali Bystřičtí. Možná by byla šance z této látky uplést bič, ale podmínkou je důsledná dramaturgicko-režijní koncepce včetně předem určeného žánru. Ten je třeba promítnout i do hereckého uchopení všech postav. Dále zvolit správné typové obsazení. Další podmínkou jsou špičkoví herci-komici, kteří ty postavy zahrají suverénně a uvěřitelně v tomto žánru a dokážou podat věrohodný obraz čtyř břídilů, ovšem bez pitvoření a přehrávání. Divadelnímu souboru Osvětové besedy Velká Bystřice lze do budoucna popřát šťastnější ruku při výběru textové předlohy a růst schopnosti rozeznávat škvár od dobré divadelní hry.

Divadlo Kapsa jezdí po ČR s různými pohádkami už délejak dvacet let. V rámci HDM 2024 předvedlo nesoutěžně pohádku O Budulínkovi, kterou hrají už řadu let a u které se už blíží šestisté repríze. Malí i velcí diváci v hledišti vřele přivítali známou pohádku, doplněnou o hezky zazpívané lidové písničky. Ty se k pohádce hodí a mile ji ozvláštní. Hra se vyznačuje jemným a uměřeným herectvím. Snad větší akcent na poslání příběhu by povýšil jinak kultivované představení.

Dámská šatna je tou nejdůležitější místností v divadle. Aspoň v podání Arnošta Golflama v jeho stejnojmenné hře (viz též foto J. Kodeše v titulku článku_pozn.red.). Ženskou část DS bratří Mrštíků Boleradice scénář Dámské šatny nadchl, a nazkoušely ho v režii Ivy Kahounové a ve výpravě Jany Kahounové. Představení mělo spád, bylo se na co dívat. Je to zásluha všech čtyř hereček, které své postavy hrají zajímavě, svižně, s osobním kouzlem. Jsme svědky přesvědčivých, vyrovnaných výkonů v logickém aranžmá. Režie pomohla herečkám zorganizovat dění na jevišti tak, že můžeme přes „čtvrtou stěnu“ opravdu přirozeně nahlížet do jejich každodenních životů

DS bratří Mrštíků Boleradice: Dámská šatna. Foto Jaroslav Kodeš.

Divadýlko Mrak z Havlíčkova Brodu, které tvoří herecká dvojice Josef Melena a Yvonna Kršková, zahrálo ve středu 2. května v rámci dopoledního programu nesoutěžní pohádku O Palečkovi. Inscenace vychází ze stejnojmenné pohádky Jana Wericha, Divadýlko Mrak ji hraje podle scénáře a v režii Františka Xavera Watzla. Jan Werich vlastně napsal pohádku o tom, jak lze chytrostí vyzrát i na mnohem větší a silnější protivníky. Divadýlko Mrak hraje svého Palečka před velkými multifunkčními kulisami. Pohádka se odvíjí svižně, herci jsou šikovní, dobře hrají i zpívají. Jen kdyby víc využili potenciálu předlohy v tom, že je nutné se také bát o život malého hrdiny, se kterým se děti mohou ztotožnit, tedy postavit se na stranu dobra v boji se zlem.

Předposlední představení HDM 2024 přivezl z Kostelan divadelní soubor P.O.KRO.K., tedy „První organizace pro kroměřížskou kulturu“. Jedná se o autorskou inscenaci Isabelino proroctví aneb Life after efil od Jaroslava Fránka. Ten hru nejen napsal, ale také zrežíroval, a dokonce si zahrál i jednu z postav. Všestranně nadaný Fránek vytvořil scénický tvar, jež se žánrově řadí k jakési estrádě. Jednoduchý příběh je totiž postaven na jednotlivých skečích a plní funkci jakéhosi věšáku na slovní vtipy. Je doplněn o časté forbíny a čilou interakci s diváky. Dokonce i jednoho pozvou na jeviště. Nenáročnost příběhu a jeho délka se zdá být největší slabinou inscenace.

Představení komedie Nevěra ve stádiu přípravy v podání opatovického Divadla NaŽivo zakončilo letošního Hanácký divadelní máj. Autor David Navrátil se ve své komedii snaží postupovat podle známých pěti základních principů dramatu, jak je pojmenoval Aristoteles. Příběh je víceméně přehledný, hodně se staví na slovech a slovním vtipu. Komediální hlášky a vtípky ovšem mají rozdílnou kvalitu. Celkem banální vtipkování na téma policajtské prostoduchosti a hlouposti střídají skutečně vydařené vtipné promluvy postav. Je zřejmé, že David Navrátil má talent k tomu, aby napsal skutečně kvalitní komedii. Horší je to s hereckým projevem členů souboru a kvalitou jejich interpretačních dovedností. Nadšení publika nad slušně vydařeným představením je však známkou velkého potenciálu souboru, i autora, které už stačí jen rozvíjet.

Lektorský sbor ve složení Juraj Háder, Jaroslav Kodeš a Ladislav Vrchovský doporučil do programu národní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim  2024 ve Vysokém nad Jizerou  inscenaci hry Tři holky jako květ od Elaine Murphy v provedení DS Smotaná hadice Křenovice a inscenaci hry Zoltána Egréssyho Šťovík, pečené brambory v provedení  Kroužku divadelních ochotníků z Hvozdné.

Lektorský sbor nominoval do programu KDP 2024 inscenaci hry Arnošta Goldflama Dámská šatna v provedení DS bratří Mrštíků Boleradice.     

Ceny a čestná uznání HDM 2024

Tři holky jako květ – DS Smotaná hadice Křenovice
Cena Emilii Vránové za herecký výkon v roli Emily
Čestné uznání Martině Večerkové za herecký výkon v roli Laury
Čestné uznání Alici Ohlídalové za herecký výkon v roli Alice
Adam Stvořitel – DS Červiven Krnov
Cenu Petře Severinové za dramaturgii hry Adam Stvořitel
Čestné uznání Štěpánu Janečkovi za herecký výkon v roli Adama
Šťovík, pečené brambory – Kroužek divadelních ochotníků ve Hvozdné
Cenu Jakubu Henzelýmu za herecký výkon v roli hlavního rozhodčího – Laci
Cenu Jaromíru Javorovi za herecký výkon v roli 1. pomezního rozhodčího – Mejdlo
Čestné uznání Davidu Langerovi za herecký výkon v roli 2. pomezního rozhodčího – Básník
Čestné uznání Janu Holcmanovi za režii inscenace „Šťovík, pečené brambory“
A je to v pytli! – DS J.K.Tyl Brodek u Přerova
Čestné uznání Evě Šmídové za inscenační úpravu hry Raye a Michaela Cooney „A je to v pytli!“
Čestné uznání Anetě Klvaňové za herecký výkon v roli konstábla Downse
Čestné uznání Květě Dienerové za herecký výkon v roli paní Potterové
Zlý sen – ZUŠ Němčice nad Hanou
Zvláštní ocenění kolektivu ZUŠ Němčice nad Hanou za autorskou inscenaci Zlý sen.
S hlavou v oblacích – Osvětová beseda Velká Bystřice
Čestné uznání Ivanu Kakulovi za hudbu k inscenaci
Čestné uznání Pavlu Dorazilovi za herecký výkon v roli Bosse
Dámská šatna – Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice
Cenu Věře Pešákové za herecký výkon v roli Lízy
Cenu Magdaléně Klímové za herecký výkon v roli Kláry
Čestné uznání Šárce Soukopové za herecký výkon v roli Marie
Čestné uznání Haně Samsonové za herecký výkon v roli Trudy
Čestné uznání Ivě Kahounové za režii hry Arnošta Goldflama „Dámská šatna“
Isabelino proroctví aneb Life after efil – První organizace pro kroměřížskou kulturu
Čestné uznání Andrei Tobiášové za herecký výkon v roli Ivony
Čestné uznání Gabriele Novákové za herecký výkon v roli Vanessy
Nevěra ve stádiu přípravy – Spolek Divadlo NaŽivo Velké Opatovice
Čestné uznání Davidu Navrátilovi za původní text hry „Nevěra ve stádiu přípravy“
Čestné uznání Romaně Špidlíkové za herecký výkon v roli Gity
Čestné uznání Lucii Ženožičkové za herecký výkon v roli Ingrid