1. Home
  2. Přehlídky a festivaly
  3. Hobblik&Mumraj plnoletý
Hobblik&Mumraj plnoletý

Hobblik&Mumraj plnoletý

0

Osmnáctý ročník ročník krajské dvojsoutěže amatérských divadel Hobblik&Mumraj (první činohra dospělá, druhá studentská) měl oproti jiným přehlídkám opravdu kvantitativně silné obsazení (17 inscenací!), kvalita ovšem byla kolísavá, někdy na hraně snesitelnosti. Jako již tradičně – bohužel, bylo jen malé zastoupení mladých, studentských divadel; v oblasti činohry dospělé se ovšem objevila velice pestrá kytice žánrů a textů.  Značkou hodonínské přehlídky se stávají především autorské texty, kterých i tentokrát byla převaha. Ne vždy ale byla předloha bez problémů, a ne vždy se podařilo adekvátně přenést tvar do scénické podoby tak, aby zaujal publikum (i porotu).

Nóvum byla nejen podoba nových cen – keramických sošek v podobě zvonících pidižvíků, ale také složení poroty, a vše, co s ním souviselo. Letitý sen o spolupráci festivalu se studenty brněnské JAMU konečně našel svou realizaci. A tak do poroty (režisér Josef Morávek, režisér Jiří Liška a divadelní kritička Jana Soprová) přibyly dvě mladé posily, studenti 1.ročníku činoherního herectví JAMU Alžběta Štubňová a Jakub Syrovátka. Ti, nejenže se osvědčili jako porotci, ale zároveň jako tvůrci – vytvořili společně se spolužáky živý poutač k přehlídce před zahájením festivalu, a závěrečnou půlhodinovou improvizační show před udílením cen, na níž se podíleli účastníci workshopu, který tu vedli.   

Mumraj

Pouhé tři soubory se zúčastnily klání v kategorii studentských divadel Mumraj.  Pravidelný účastník festivalu DS Štěk z Opavy tentokrát přivezl veršovaný remake Zlatohlava, autorsky zpracovanou pohádku režiséra Daniela Kollmanna, který se k úspěšnému textu vrátil znovu po deseti letech. Vtipná variace na Zlatovlásku zaujala především kolektivní souhrou v choreograficky pojatých zpívaných číslech, chytlavá hudba zněla patrně mnohým z nás dlouho v hlavě. 

Jako problematická se naopak ukázala adaptace Drákuly v provedení brněnského souboru Narratores, která sice oplývala technologickými kouzly a kvalitní aparaturou, na hereckých výkonech ovšem bylo patrné, že vycházejí z podstaty hracích principů LARP a k divadlu se jen sem tam blíží.

Nejzajímavější inscenací se tak nakonec stal titul Vstávej! ZUŠ Hodonín. Pod vedením Ivany Letochové uvedl půlhodinovou, na jednoduchém půdoryse vytvořenou inscenaci osobních zpovědí mladých lidí. Drobná pohybová intermezza střídaly intimní monology mladých, řešících nejrůznější problémy, které je trápí a kvůli nimž se cítí v kolektivu jako outsideři (od malého vzrůstu až po genderovou odlišnost). Tematikou i provedením titul vhodný pro přehlídku typu Mladá scéna.

Hobblik

V soutěžní části Hobblik bylo titulů mnohem více, a účastníci nešetřili ani časem, objevilo se tu množství představení, která se blížila dvěma hodinám.  Na samém počátku jsme se ocitli V pajzlu. Soubor BOD Břeclav uvedl lehce zábavnou hospodskou variaci, v níž se štamgasti u piva vylepšeného panáky absintu najednou ocitají v surreálném světě, který se blíží Sartrově představě pekla (viz hra Za zavřenými dveřmi). Nejedná se ovšem o existenciální drama, ale o komedii, a tak jsou zdánlivě nadpřirozené situace nakonec vysvětleny zcela racionálně. Gagy jsou střídavě vtipné, ale jindy banální. Porota tak ocenila nakonec výmluvný minivýstup policajta, který se na scéně drží necelou minutu, ale dokazuje, že „není malých rolí“. 

Zuzana Prátová hájí svou štěpnici místního DS Svatopluk je sympatické zpracováním lokálního tématu z 18. století, v němž hlavní roli sehrála jistá Zuzana Prátová. Ukazuje se, že praktický feminismus není výmyslem dnešní doby, ale že už tenkrát dokázala odvážná žena svou zarputilostí dosáhnout více než muži. 

DS Svatopluk Hodonín: Zuzana Prátová hájí svou štěpnici. Foto archiv přehlídky.

Hra K. Pokorné Ať žijí husité! Velického ochotnického spolku Velká nad Veličkou je komediální sci-fi, dotýkající se dnešní zmatené doby a glosující situaci, v níž se probudili „rytíři z Blaníku“. Bratr Žižka byl vyslán, aby zjistil, zda je v Čechách už nejhůře, aby mu mohli vyjet na pomoc. Sen o putování Jana Žižky až k nejvyšší instanci – tedy prezidentu Miloši Zemanovi – je veselá podívaná, která hercům nabídla možnost ztvárnit množství figurek z oblasti politiky, ale také médií a v nadsázce ukázat, jak to v našem světě (ne)funguje.

Přehlídka rovněž nabídla celý vějíř her lehce bulvárního charakteru, které s úspěchem objíždějí vesnice i města a setkávají se s dobrým ohlasem, ale to neznamená, že mohou uspět na přehlídce, kde se přece jen hledá něco víc, ať už nápad navíc či originalita provedení. Do tohoto ranku lze zařadit crazy komedii Manželky Metoděje KonvalinkyDS Mutěnice, francouzskou novodobou frašku Na správné adrese Divadla BLIC z Ostrožské Nové Vsi, hold starostovi s mužským kankánovým tancem My na to máme DS Sokol ze Starého Města či muzikálovou adaptaci známého filmu/divadelní hry J. Žáka Škola základ života Divadla bez debat z Brandýsa nad Labem.

Divadlo bez debat Brandýs nad Labem: Škola základ života. Foto archiv přehlídky.

Nejúspěšněji si v tomto typu produkcí vedla původní hra Divadla NaŽivo Velké Opatovice Nevěra ve stádiu přípravy, poučená jak staršími vzory situačních komedií, tak americkými sitkomy. Autorem je David Navrátil, policista a amatérský herec, který se inspiroval k napsání hry v reálném životě, vycházel ze své policejní praxe i úvahy: že trestný čin má tři vývojová stádia. PŘÍPRAVA – pokus – dokonání. Ale na nevěru není paragraf, tak nemůže být trestná… Vznikla tak hra, plná vtipných glos, gagů a situací, která hledá i příčiny, proč se tak může stát, a proplétá osobní i pracovní život několika dvojic.

Divadlo NaŽivo Velké Opatovice: Nevěra ve stádiu přípravy. Foto archiv přehlídky.

O předpůlnoční show se již tradičně postarala Hana Malinová se souborem Rozkoš Praha A co všichni i muži aneb Malý průvodce velkým sexem, kde protagonistky řeší nejen velikost a účinnost dildo, ale dotýkají se i témat, která souvisí s lidskou osamělostí, a tím, co lze a nelze koupit za peníze.  DS Čapek z Uherského Hradiště nabídl Zlomatku, svérázně řešící téma jinakosti a tragických důsledků vzájemného neporozumění, ale vyznění snad až příliš ukřičeného příběhu zanechalo spíše rozpaky. Zajímavémému souboru H. Michkové  KDS Effrenata ze Žďáru nad Sázavou tentokrát nepřálo štěstí, onemocněli dva členové souboru, a tak intepretace Kytice, které se ujali zbývající členové, zůstala pouhým náčrtkem. Podobně se nedařilo ani DS Lipovský výkvět z Lipova s pohádkou O Šípkové Růžence, kde bylo více slyšet nápovědu nežli herce. Loňský a předloňský vítěz DS Břetislav Břeclav tentokrát nepřijel s původní hrou, ale verzi pohádky Havrane z kamene, o propojení reálného a nadpřirozeného světa, s okouzlujícími maskami a kostýmy, a zajímavými hereckými výkony mladých žen v rolích Mladé a Juliány. Cen si soubor nakonec odnesl více, ale na vítězství to nestačilo.

The last, but not the least – na závěr se nám představil malý zázrak. Totiž František aneb Divné fógl z DS Slavkov u Brna. Tato inscenace obsahovala vše dobré, po čem porotci amatérských přehlídek touží. Nejen silný, poučený a vtipný původní dramatický text, ale i režii, která vnímá a interpretuje napsané s pochopením a akcentem na důležité, zajímavou hudební složku, zapojení celého souboru, včetně dětí.  Inspirací pro vznik hry je osobnost brněnského podivína Františka Vymazala (1841-1917), dnes zapomenutou osobnost génia-outsidera, který prožil život v protestu proti světu, ale zároveň přispěl do pokladnice vzdělanosti množstvím jazykových příruček „Snadno a rychle“ a propagací umělých jazyků.  Autor, zkušený novinář a psycholog Jaroslav Štěpaník, dokázal vytvořit poutavý příběh jednotlivce, o němž se toho příliš neví (a bylo tedy nutno propojovat fakta s fantazií), ale rovněž ukázat obraz doby, v níž hrdina žil. V ději se objevují v miniepizodách reálné osobnosti té doby, i reálie místa. Celý děj je prokládán kolovrátkovými kramářskými písněmi, které evokují atmosféru starého Brna. Roli Františka, kterého sledujeme od dětství až po téměř bezdomovecké stáří a jeho tragickou smrt, přesvědčivě zvládá Adam Šimoník, jeho nenaplněnou lásku Hertu citlivě ztvárňuje Marta Šujanová. Autorem a interpretem písní je cimrmanovsky působící Luboš Javůrek. Režie Stanislava Olbrichta dovedně vede herce a herečky příběhem, který plyne bez zbytečných exhibic, ale se správnými akcenty. Tedy jednoznačný vítěz přehlídky (viz titulní foto z archivu přehlídky – pozn.red.).                   

Ocenění udělená v rámci přehlídky Hobblik

Cena Jaroslavu Štěpaníkovi za autorský text  František aneb Divné fógl

Cena Stanislavu Olbrichtovi za režii inscenace František aneb Divné fógl  DS Slavkov u Brna

Cena Martě Šujanové za roli Herty v inscenaci František aneb Divné fógl  DS Slavkov u Brna

Cena Adamu Šimoníkovi za roli Františka v inscenaci František aneb Divné fógl DS  Slavkov u Brna

Cena za inscenaci František aneb Divné fógl  DS Slavkov u Brna

Cena Ingrid Nesvadbové  za roli Zuzany Prátové  v inscenaci Zuzana Prátová hájí štěpnici

DS Svatopluk, Hodonín

Cena pro DS Svatopluk Hodonín za zpracování lokálního tématu v inscenaci Zuzana Prátová hájí štěpnici

Cena Kateřině Janků za role sekretářek v inscenaci Ať žijí Husité! Veličského ochotnického spolku, Velká nad Veličkou

Cena Martině Procházkové za roli Brambory Telecí v inscenaci Ať žijí Husité! Veličského ochotnického spolku, Velká nad Veličkou

Cena Davidu Navrátilovi za autorský text Nevěra ve stádiu přípravy

Cena Romaně Krejčířové za režii inscenace Nevěra ve stádiu přípravy Divadla NaŽivo, Velké Opatovice

Cena Divadlu NaŽivo, Velké Opatovice za inscenaci Nevěra ve stádiu přípravy

Cena Haně Malinové a souboru Rozkoš za soustavnou tvorbu v oblasti sociálně divadelních projektů

Cena Anetě Fouskové za roli Mladá v inscenaci Havrane z kamene DS Břetislav, Břeclav

Cena  Aleně Hunkařové za roli Juliány v inscenaci Havrane z kamene DS Břetislav, Břeclav

Cena  Štěpánovi Tomeškovi za režii inscenace Havrane z kamene DS Břetislav, Břeclav

Čestné uznání Jakubovi Kaufmanovi za výstup policisty v inscenaci V pajzlu, BOD Břeclav

Čestné uznání Soně Pachlové za kostýmy v inscenaci Ať žijí Husité! Veličského ochotnického spolku, Velká nad Veličkou

Čestné uznání za kolektivní souhru v inscenaci My na to máme DS Sokol, Staré město

Čestné uznání Miroslavu Havlíkovi za roli ing. Metoděje Konvalinky v inscenaci Manželky Metoděje Konvalinky DS Mutěnice

Čestné uznání Aleně Vanžurové za masky v inscenaci Havrane z kamene DS Břetislav, Břeclav

Čestné uznání Mileně Studýnkové a Petře Kneblové za kostýmy v inscenaci Havrane z kamene

DS Břetislav, Břeclav

Čestné uznání redakční radě pod vedením Markéty Podivínské za festivalový zpravodaj

Porota nominuje na Divadelní piknik Volyně 2024 Inscenaci František aneb Divné fógl  Divadelního spolku Slavkov u Brna.

Porota doporučuje na Divadelní piknik Volyně 2024 inscenaci Nevěra ve stádiu přípravy Divadla NaŽivo, Velké Opatovice.

Ocenění udělená v rámci přehlídky Mumraj

Cena za generační výpověď v inscenaci Vstávej! souboru ZUŠ Hodonín

Cena za kolektivní souhru v inscenaci Zlatohlava souboru DS Štěk Opava

Porota doporučuje na přehlídku Mladá scéna Ústí nad Orlicí inscenaci Vstávej souboru ZUŠ Hodonín.