1. Home
  2. Přehlídky a festivaly
  3. Horažďovická perla putuje do Karlových Varů
Horažďovická perla putuje do Karlových Varů

Horažďovická perla putuje do Karlových Varů

0

Ve dnech 21. – 24. března se odehrála již 39. Západočeská oblastní přehlídka činoherního a hudebního divadla v Horažďovicích. I letos se jednalo o velice příjemně strávený prodloužený víkend naplněný divadlem, setkáváním s přáteli a diskusemi o viděných představeních. To vše v naprosté pohodě a pohostinnosti domácího divadelního souboru TYJÁTR Horažďovice a Města Horažďovice.

Odborná porota v Horažďovicích zasedla v následujícím složení: předsedu poroty, režiséra a pedagoga Martina Vokouna doplnila teatroložka a překladatelka Jana Hniličková Bartůňková a herec a pedagog Jan Hnilička. Tato trojčlenná porota pracovala pod patronátem tajemnice Hany Šikové. Z původně plánovaných devíti představení se jich nakonec bohužel odehrálo jen osm, protože v případě inscenace Svatebí cesta do Jiljí souboru Divadla JakoHost Plzeň bohužel zasáhla vyšší moc a inscenaci nebylo možné na přehlídce odehrát.

Hlavní cenu přehlídku Horažďovickou perlu a nominaci na celostátní přehlídku činoherního a hudebního divadla ve Volyni si odvezlo Divadelní studio D3 z Karlových Varů se svou inscenací hry Tracyho Lettse Zabiják Joe v režii Anny Ratajské a Viktora Braunreitera. Kromě hlavní ceny přehlídky byl soubor oceněn také za scénografii inscenace a za herecké výkony. Tato svého času velice kontroverzní hra je inscenována s potřebnou razancí a nekopromisností a z místy komediálních až groteskních scén „nízkého“ života nechává postupně vyplynout osobní tragédii mladé dívky Viky až do beznadějného a mrazivého konce. Inscenace je jistě dobrou látkou k diskusi nejen díky tématům, ale také díky svému zpracování.

D3 Karlovy Vary: Zabiják Joe (viz též titulní foto článku). Foto Vladimír Šlechta.

Do programu celostátní přehlídky ve Volyni byly odbornou porotou dále doporučeny další dvě inscenace. Obě dvě do Horažďovice přijely z Plzně. První z nich je prověřená komedie Gillese Dyreka Benátky pod sněhem v podání tvůrčí skupiny Skoronarváno fungující pod hlavičkou Divadla Žumbera. Ve zkušené režii Kristiny Kohoutové, která už na přehlídku v minulých letech přivezla několik řemeslně dobře zpracovaných komedií, se nám nabízí zdánlivě banální komediální zápletka o dvou párech a jednou zásadním nedorozumění během společné večeře, ale text v hry v sobě skrývá i hlubší rovinu kritiky povrchní společnosti a skryté xenofobie, která se skrývá za „ideálním“ životem vyšší střední třídy.

Divadlo Žumbera, skupina Skoronarváno: Benátky pod sněhem. Foto Vladimír Šlechta.

Druhou doporučenou inscenací je pak hra Jana Sojky Morell, která vznikla na motivy knihy Normana Ohledu Totální rauš. Tuto dramaturgicky objevnou inscenaci do Horažďovice přivezlo Divadlo JakoHost z Plzně. Hlavní postavou hry je lékař Theodor Morell, který byl osobním lékařem Adolfa Hitlera. Soubor nám nabízí niternou a sevřenou inscenaci na hranici dokumentárního dramatu, která je dialogem již zmiňovaného lékaře a bezejmenné ženské postavy jednoduše nazvané „Ona“. Důraz je kladen na otázky morálky, osobní zodpovědnosti a přiznání si či popírání vlastní viny a v textu se dají najít témata blízce příbuzná se slavnou hrou J. P. Sartera S vyloučením veřejnosti.

Divadlo JakoHost Plzeň: Morell. Foto Vladimír Šlechta.

Dalšími tituly uvedenými na horažďovické přehlídce pak byly následující: autorská komedie Ludmily Aut Čermákové To si piš v podání Hereckého spolku D&D School Plzeň, velice volná variace na nejslavnější Shakespearovu tragédii Romeo a Julie aneb Tanec a Zpěv od Divadla mladého herce Sokolov, dvě komedie autorské dvojice Michaela Doleželová a Roman Vencl (Ani za milión! v podání Divadelního spolku Jezírko z Plzně a Když se zhasne od Divadelního souboru Ochotníci Ostrov) a divoký kabaret Davida Drábka Kostlivec v silonkách v podání Podividla ažažAš Aš. Ani jedna z těchto inscenací se bohužel nevyhnula problémům, které ve většině případů pramenily buď již ze samotné textové předlohy nebo z nedůsledné práce s temporytmem a výstavbou dramatických situací. Tyto nedostatky byly nepochybně vyvažovány nadšením, se kterým vznikaly, ale pro postup na celostátní přehlídku by potřebovaly důslednější řemeslnou práci na poli dramaturgie a režie.

Podividlo ažažAš Aš: Kostlivec v silonkách. Foto Vladimír Šlechta.

Pro letošek nám tedy z divadelní přehlídky zůstávají už jen vzpomínky na příjemně prožité 4 dny, ale už nyní se můžeme všichni těšit na jaro roku 2025, kdy proběhne v Horažďovicích jubilejní 40. Západočeská oblastní přehlídka činoherního a hudebního divadla a již teď není pochyb o tom, že bude co slavit!

Divadlo mladého herce Sokolov: Romeo a Julie aneb Tanec a zpěv. Foto Vladmír Šlechta.

Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:

Čestná uznání za herecké výkony

Elišce Kučerové za herecký výkon v roli Amandy Rottrové v inscenaci To si piš Hereckého spolku DaD School Plzeň

Markétě Koláčkové za herecký výkon v roli Kláry Puštíkové v inscenaci To si piš Hereckého spolku DaD School Plzeň

Pavlu Hryszovi za herecký výkon v roli Romea v inscenaci Romeo a Julie aneb Tanec a zpěv Divadla mladého herce Sokolov

Káje Folaufové za herecký výkon v roli Benvoliové v inscenaci Romeo a Julie aneb Tanec a zpěv Divadla mladého herce Sokolov

Kláře Gaierové za herecký výkon v roli Patricie v inscenaci Benátky pod sněhem Divadelního spolku Žumbera Plzeň

Marku Marovičovi za herecký výkon v roli Dr. Theodora Morella v inscenaci Morell Divadla JakoHost Plzeň

Soně Haas za herecký výkon v roli Neznámé v inscenaci Morell Divadla JakoHost Plzeň

Šárce Jarošové za herecký výkon v roli Imeldy v inscenaci Když se zhasne Divadelního souboru Ochotníci Ostrov

Pavlu Frankovi za herecký výkon v roli Trevora v inscenaci Když se zhasne Divadelního souboru Ochotníci Ostrov

Podividlu ažažAš za hereckou práci v inscenaci Kostlivec v silonkách

Čestné uznání

Divadlu JakoHost Plzeň za inscenaci Morell

Ceny za herecké výkony

Evě Šollové za herecký výkon v roli Sharly Smithové v inscenaci Zabiják Joe Divadelního studia D3 Karlovy Vary

Marku Himlovi za herecký výkon v roli Joa Coopera v inscenaci Zabiják Joe Divadelního studia D3 Karlovy Vary

Dagmaře Kršňákové za herecký výkon v roli Nathalie v incenaci Benátky pod sněhem Divadelního spolku Žumbera Plzeň

Ceny

Luboši Štěpánovi za scénografii v inscenaci Zabiják Joe Divadelního studia D 3 Karlovy Vary

Divadlu JakoHost Plzeň za dramaturgický přínos inscenace Morell

Cena divácké poroty

Divadelnímu spolku Žumbera Plzeň za inscenaci Benátky pod sněhem

Hlavní cena Horažďovická perla

Divadelnímu studio D3 Karlovy Vary za inscenaci Zabiják Joe