1. Home
  2. Přehlídky a festivaly
  3. Radnický Dráček 2024 ve znamení kvality a autorské tvorby
Radnický Dráček 2024 ve znamení kvality a autorské tvorby

Radnický Dráček 2024 ve znamení kvality a autorské tvorby

0

Oblastní přehlídku činoherních divadelních souborů hrajících pro děti pořádá Spolek divadelních ochotníků v Radnicích a Svaz českých divadelních ochotníků pod názvem Radnický dráček. Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje a města Radnic. A bylo znát, že přehlídka má v zádech dvě silné instituce a že si ve městě váží toho, že se tu už po jednatřicáté najde několik aktivních jedinců z místního divadelního spolku, ochotných přiložit ruku k dílu a zorganizovat divadelní víkend pro děti z města a okolí.

Programová nabídka byla letos proti minulým letům nezvykle bohatá. Sešlo se šest soutěžních představení z různých koutů nejen Plzeňského kraje. Přehlídku  doplnilo v doprovodném programu  Duo Arioso z Rokycan, které koncertovalo v kostele sv. Václava a samozřejmě se odehrál sobotní společenský večer organizovaný pořadateli pro členy souborů, kteří na přehlídce zůstávají po celý víkend a zúčastňují se představení i diskusí se soubory o viděném.

Dětský soubor Karkulka ze Základní umělecké školy v Chrástu se už několik let věnuje převodům filmových pohádek a muzikálů na jeviště. Hlavním organizátorem a režisérem v jedné osobě je Jarmila Holátová. V Radnicích jsme uviděli jejich nejnovější inscenaci, a to převod slavné filmové pohádky Mrazík od N.R. Erdmana v podání asi dvaadvaceti herců různého věku. Opulentní představení nabídlo především známý příběh, přehledně vystavěný a z velké míry se držící předlohy a notoricky známých hlášek včetně hudebních čísel, které doprovodil sedmičlenný orchestr složený také ze žáků a absolventů stejné ZUŠ. A protože se jednalo především o studenty školy, nemohlo být herecké obsazení typově i zkušenostmi optimální, nicméně jsme viděli sympatické dílo, které je nejsilnější v hudební složce, a ocenění hodné z hlediska samotného zorganizování.

ZUŠ CHrást - Mrazík
Dětský soubor Karkulka ze Základní umělecké školy v Chrástu: Mrazík. Foto Jaroslav Kodeš.

DS Osada z Horní Břízy a jeho mladší část Mladá Sada si za předlohu své nové inscenace zvolil loutkovou pohádku grafika, ilustrátora a loutkáře Vojtěcha Cinybulka Jak Kašpárek k živé vodě přišel a pak o ni zase přišel. Herci souboru vystupují v  několika rolích a v kolektivní režii přehledně a s nadhledem interpretovali tento pohádkový příběh pro loutky. Právě onen nadhled, který se promítl do herecké práce i do scénografie, povýšil inscenaci nad jinak naivní příběh a jeho poslání.

Mlada-sada-a-Osada-Jak-Kasparek-k-zive-vode-prisel
DS Osada z Horní Břízy, Mladá Sada: Jak kašpárek k živé vodě přišel. Foto Jaroslav Kodeš.

Inscenace Království za korunu je autorský počin člena souboru Ochotníci Ostrov Josefa Ilko.  A je to počin sympatický, nepostrádající logiku ani vtip. (viz titulní foto J. Kodeše_pozn.red.)

Kateřina Burgerová provedla jevištní přepis či dramatizaci audioknihy Jiřího Dědečka Pohádky o Malé tlusté víle. Režie se ujala Iva Šimková a se souborem Thespis z Mošnova u Teplic nastudovala velmi zdařilou inscenaci o potřebě kamarádství a pomoci těm vyloučeným vrátit se do kolektivu. Alegorická inscenace z prostředí party hraček, je postavena především na slovním jednání v dadaistické formě. Je proto velmi obtížná pro vnímání dětského diváka, nicméně herci i režie pracují tak, že divák téměř v každé chvíli ví na jaké téma, respektive o čem se vede řeč. Přestože v inscenaci vystupují pohádkové bytosti a zvířátka, inscenace díky formě spíše oslovuje dospělé publikum.

Thespis z Mošnova u Teplic: Pohádky o malé tlusté víle. Foto Jaroslav Kodeš.

Divadlo Máj z Prahy přivezlo do Radnic vlastní pohádku Olgy Novotné Hračky. Autorka se ujala i režie a viděli jsme příběh pro malé děti o střetu dobra a zla, kdy zlo je reprezentováno postavou Zlolajdy, která brání opravě starých a poničených hraček, které jsou určeny k vyhození do popelnice. Dobro reprezentují kouzelnice Jajda a Majda, které se naopak pokoušejí hračky Barbínu a Šášu opravit a prodloužit jim tak smysluplný život. Posílením linie zla a jeho gradace by inscenace doznala většího napětí. Naopak spolupráce s dětským publikem byla velmi perfektní.

Divadlo Máj Praha _ Hračky
Divadlo Máj Praha: Hračky. Foto Jaroslav Kodeš.

Poslední soutěžní vystoupení patřilo žákům a studentům ze souboru Malis Libochovice. Ladislav Valeš jako autor scénáře a současně i režisér inscenace, která se jmenuje Jen tak pro radost, připravil pro dva kluky a pět děvčat  literární materiál sloužící k pohrávání si tématy a různými motivy, jak ve slovní tak i výrazově pohybové stylizaci. Mládež mnohdy improvizuje …

Malis Libochovice: Jen tak pro radost. Foto Jaroslav Kodeš.

Letošní Dráček byl dle mého soudu velmi kvalitní. Žádná inscenace nepropadla, naopak každá přinesla nesporné kvality, byť v různé míře nebo složce. Co se ukázalo jako fenomén je, že jsme byli svědky výrazných autorských počinů vzniklých v rámci tvůrčího procesu u každého souboru. Ať od jevištních úprav prózy či předloh neurčených primárně pro činoherce, až po vlastní dramatickou tvorbu. Ukazuje se, že tam kde byl záměr něco pojmenovat, něco říci, tam se našel i odpovídající výsledný tvar inscenace. A to byl Radnický Dráček 2024.

Přehlídka se konala 11. a 12. května v Kulturním domě U růže v Radnicích. Odborná porota ve složení Jaroslav Kodeš, režisér; Eva Kodešová, herečka, pedagožka; Máša Caltová, dramaturgyně, udělila společně s pořadateli tato ocenění:

Čestné uznání

Jarmila Holátová za herecký výkon v roli Slepé babky v inscenaci Mrazík souboru Karkulka ZUŠ Chrást

Pavla Kubátová za herecký výkon v roli Baby Jagy v inscenaci Mrazík souboru Karkulka ZUŠ Chrást

Petr Šuchman za herecký výkon v roli Basy v inscenaci  Jak Kašpárek k živé vodě přišel a pak o ni zase přišel Divadelního spolku OSADA/Mladá sada Horní Bříza  

Josef Ilko za herecký výkon v za roli Šaška v inscenaci  Království za korunuDivadelního souboru Ochotníci Ostrov

Josef Ilko za scénář k inscenaci  Království za korunu Divadelního souboru Ochotníci Ostrov

Olga Novotná za scénář a režii inscenace Hračky Divadla Máj Praha

Jarmila Holátová za režii inscenace  Mrazík souboru Karkulka ZUŠ Chrást

Ceny

Eva Zajícová za herecký výkon v roli Kašpárka v inscenaci  Jak Kašpárek k živé vodě přišel a pak o ni zase přišelDivadelního spolku OSADA/Mladá sada Horní Bříza

Nikki Krausová  za herecký výkon v za roli Kočičky v inscenaci Hračky Divadla Máj Praha

Marie Weigrichtová a Magdalena Procházková za souhru v rolích Jajdy a Majdy v inscenaci Hračky Divadla Máj Praha

Soubor Karkulka ZUŠ Chrást za hudební nastudování inscenace Mrazík

Ladislav Valeš za režii inscenace Jen tak pro radost souboru MALIS Libochovicee

Divadlo Máj Praha za inscenaci Hračky

MALIS Libochovice za inscenaci Jen tak pro radost – Hlavní cena přehlídky

Thespis Mošnov u Teplic za inscenaci Příběhy z jednoho pokoje

( je to cena mimo rámec této přehlídky, protože není zacílená na dětského diváka, ale je natolik kvalitní, že stojí za ohodnocení)

Doporučení na Popelku Rakovník získaly, bez udání pořadí tyto tři inscenace:

Království za korunu – DS Ochotníci, Ostrov

Hračky – Divadlo Máj, Praha

Jen tak pro radost – Malis Libochovice