1. Home
  2. Vzdělávání
  3. Rozborový seminář SČDO na 94. Jiráskově Hronově 2024
Rozborový seminář SČDO na 94. Jiráskově Hronově 2024

Rozborový seminář SČDO na 94. Jiráskově Hronově 2024

0

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají, či chtějí zabývat, rozborem představení (režiséři, dramaturgové, porotci, herci aj.).

Na každém semináři bude podrobně rozebráno jedno vybrané představení a následně budou rozebírána i další představení uvedená v hlavním programu 94 JH, event. další představení dle zájmu frekventantů.

Rozborový seminář je organizován jako otevřený a mohou ho navštívit všichni, i účastníci přehlídky s jen několikadenním pobytem, kteří mají zájem konfrontovat své názory na shlédnutá představení.

            Vedoucím lektorem bude režisérka MgA. Hana Marvanová, organizačním vedoucím Jaromír Kejzlar. Úvodní slovo do rozpravy zajišťují předem určení seminaristé.

Rozbory představení se uskutečňují podle metodiky, která již byla ověřena na minulých seminářích. I letos bude rozbor směrován k výkladu obecných pojmů divadelní terminologie (téma a idea předlohy a inscenace, hlavní a vedlejší konflikty, žánr inscenace, řešení situací atd.).

Rozborový seminář bude probíhat od neděle 4. 8. 2024 do soboty 10. 8. 2024, zřejmě od 10.00 (předpoklad trvání 2–3 hod.), pravděpodobně v učebně ZUŠ v Hronově, Palackého ul. (pod kostelem).

 „POZOR“ Kdo se zúčastní rozborového semináře po celou dobu jeho trvání a má zájem o vstupenky, může získat permanentku na cca 13 představení hlavního programu, včetně inspirativních, za výhodnou cenu 800,-Kč. Podrobnosti  budou sděleny přihlášeným seminaristům, včetně vybraných představení k rozboru, po uzávěrce. Dále je možno závazně objednat obědy a večeře ve školní jídelně, ale pouze obojí a na celou dobu (8 dní), za částku 1.800,- Kč. Objednávky jsou závazné!!

Závazná uzávěrka přihlášek je 10. 7. 2024 zejména vzhledem k vyřízení objednávky vstupenek a stravy.

            OZNÁMENÍ O ÚČASTI a veškeré informace a dotazy adresujte na Jaromíra Kejzlara pomocí kontaktů uvedených v záhlaví tiskopisu.     

Za zaslaná oznámení předem děkuji.

                                                                                   Za SČDO Jaromír Kejzlar                                                                                          vedoucí semináře