1. Home
  2. Aktuality
  3. Stanislav Bohadlo dostal ocenění od ministra kultury
Stanislav Bohadlo dostal ocenění od ministra kultury

Stanislav Bohadlo dostal ocenění od ministra kultury

0

Profesor Stanislav Bohadlo je významný český muzikolog, dramaturg, kritik, hudební pedagog, iniciátor a organizátor kulturních akcí.

Rezortní medailí Artis Bohemiae Amicis ocenil ministr Baxa jeho celoživotní zásluhy v oblasti muzikologického výzkumu a pořadatelství v oblasti předklasické hudby a jeho zásluhy o výzkum, všeobecné povědomí, popularizaci zvláště italské hudby před rokem 1800.

Pan profesor Stanislav Bohadlo patří mezi nejfundovanější a nejinspirativnější duchovní, ale i finanční mecenáše nehmotné i hmotné kultury východních Čech.  Patří k hlavním iniciátorům obrody a revitalizace jedinečného a celoevropsky hodnotného barokního areálu v Kuksu, jehož unikátnímu geniu loci věnuje své obrovské a neutuchající nadšení. Hledá hodnoty v době minulé, aby jejich odkaz předal dnešnímu světu i budoucím generacím.  Multižánrový festival barokního umění Theatrum Kuks, který založil, je dnes mimořádným počinem s obrovským dosahem. A divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten jedním z nejvýraznějších nezávislých divadelních souborů u nás. Dnes jsem měl tu čest mu předat ocenění Artis Bohemiae Amicis a za jeho celoživotní práci mu osobně poděkovat,“ řekl ministr Baxa.

Již během svých studentských let byl jako muzikant přítomen zlaté éře brněnského Divadla na provázku, kde pramení zárodek jeho velkého obdivu ke scénickým uměním studiového typu s velkou mírou hudební složky.  Jeho kosmopolitnost a organizační schopnost pomohla řadě českých hudebních těles prosadit se v zahraničí a získat mezinárodní renomé (např. romská kapela Čilágos, bluesgrassové uskupení Malina Brothers, pěvecké sbory Jitro a Boni Pueri a další).  Neopomenutelná je i jeho úloha v propagaci českého houslařského řemesla, které patří mezi světové špičky (příprava a organizace tří ročníků Mezinárodního houslařského sympozia Věnceslava Mtelky v Náchodě).

Jeho dominantním zájmem posledních desetiletích se však stalo baroko, působení hraběte Šporka a barokní lázně v Kuksu, o jehož kulturní obrodu se velmi zasadil, inicioval a houževnatě podporoval. Stanislav Bohadlo přichází v roce 2002 s myšlenkou založení multižánrového festivalu barokního umění s názvem Theatrum Kuks, jehož se stává uměleckýcm ředitelem a zpočátku i jediným manažerem. Za jeho dvaadvacetiletou kontinuální činnost se z festivalu Theatrum Kuks stal jeden z etablovaných a vyhledávaných festivalů s jedinečnou šporkovskou objevnou dramatuirgií a z původně amatérského  a úzce profilovaného divadelního souboru Geisslers Hofcomoedianten se stal jeden z nejvýraznějších nezávislých souborů v českém profesionálním divadle s celoroční a neustále se rozšiřující činností a stálou pražskou scénou.

Kromě založení těchto dvou výrazných a na sebe úzce navázaných kulturních organizací je také zakladatelem a otcem myšlenky Galerie loutek Jiřího Nachlingera v Kuksu.  Jeho dalším výrazným počinem je záchrana bývalého lázeňského domu v Kuksu před demolicí Stal se majitelem zříceniny, kterou nechal znovu zrekonstruovat do původní podoby a v současné době zde provozuje Rentzovo muzeum barokního tisku.

Foto: Stanislav Bohadlo, vlevo a Martin Baxa (foto MKČR)