1. Home
  2. d'ARTAMAn - propozice
  3. Výzva pro mladé tvůrce do 30 let
Výzva pro mladé tvůrce do 30 let

Výzva pro mladé tvůrce do 30 let

0

HUGO MEZI NÁMI aneb Zahradní slavnost po šedesáti letech

Zahradní slavnost v době svého uvedení zabodovala hlavně u mladých diváků, může být „živá“ i dnes? Vždyť téma se zdá věčné: mladý člověk na cestě za úspěchem. Nesedí třeba vedle vás (nebo – pardon – přímo ve vás) nějaký snaživý kariérista Hugo Pludek? Nepřipomíná svět Zahajovačské služby a Likvidačního úřadu, v němž se kariéra nebuduje prací a vědomostmi, ale bezobsažným žvaněním a konformismem, také něco z našeho každodenního života?

Zajímá nás, zda a čím oslovuje Zahradní slavnost dnešní mladé lidi. Jim, tedy studentkám, studentům, autorkám, autorům, publicistkám, publicistům a jiným tvůrcům do 30 let adresujeme tuto výzvu: Zamyslete nad Zahradní slavností Václava Havla a pošlete nám svůj text, ke kterému vás inspirovala. Může mít formu fejetonu, eseje, fotoeseje, grafického eseje, literární kritiky, studie či polemiky.   

Autor/ka vítězného textu získá odměnu 10 000 Kč. Cena bude předána na slavnostní ceremonii, jejíž datum bude včas veřejně ohlášeno.

Pravidla

  • Laureáta vybere odborná porota, jmenovaná ředitelem/ ředitelkou pověřenou řízením nadačního fondu Knihovny Václava Havla
  • Minimální rozsah příspěvku je 5 normostran
  • Autorka či autor nemohou přihlásit k posouzení víc než jeden příspěvek. 
  • Autorka či autor vítězného díla poskytne Knihovně Václava Havla současně s přijetím ceny nevýhradní licenci pro jeho publikaci a veřejné šíření.
  • Původní, dosud knižně nevydané texty psané v českém jazyce ve formátu Word nebo PDF zasílejte do 30. 4. 2024 na e-mailovou adresu esej@vaclavhavel.cz.
  • Příspěvek musí být opatřený jménem autora/ rky a datem narození, v případě studentů jménem školy 
  • Knihovna Václava Havla si vyhrazuje právo cenu neudělit. 

Více informací zde >>>