1. Home
  2. d'ARTAMAn - propozice
  3. 64. divadelní festival ochotnických souborů Napajedla
64. divadelní festival ochotnických souborů Napajedla

64. divadelní festival ochotnických souborů Napajedla

0

Šedesátý čtvrtý ročník Divadelního festivalu ochotnických souborů Napajedla se uskuteční v sále Kina Napajedna ve dnech 9.-13. dubna 2024. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2024. Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu produkce.kkn@napajedla.cz.

Propozice – Výběr představení pro festival

Festivalu se může zúčastnit amatérský divadelní soubor, který podá přihlášku (součástí přihlášky je
vypracovaný seznam členů souboru a rozpočet nákladů přepravy) nejpozději do 31. ledna 2024 na
adresu: Klub kultury Napajedla, p. o., Komenského 304, 763 61 Napajedla. Festivalová komise následně vybere mezi přihlášenými čtyři soutěžní představení a jedno přestavení náhradní. Výsledky následně sdělí všem souborům.

Hodnocení představení

Každé představení hodnotí porota sestavená z profesionálů. Po každém představení bude probíhat v
divadelním sále beseda členů souboru s odbornou porotou. Diskuze se mohou zúčastnit i členové
jiných souborů a festivaloví diváci. Porota dává souboru užitečnou zpětnou vazbu a snaží se mu
poskytnout připomínky pro rozvoj. Slavnostní vyhlášení výsledků a společné setkání všech souborů proběhne závěrečný večer 13. 4. 2024.

Vybrané festivalové představení

Vybraným souborům, které se Divadelního festivalu zúčastní, uhradí pořadatel náklady spojené s
dopravou členů souboru a kulis z místa působení souboru do Napajedel a zpět podle předem schváleného rozpočtu. Prosíme, abyste při volbě způsobu přepravy brali v potaz jeho hospodárnost. Vyfakturování nákladů pak musí být provedeno do 31. května 2024. Pro členy souboru bude zajištěno před představením občerstvení – pro herce, režiséra a technický personál.

Ocenění

Na 64. divadelním festivalu budou pořadatelem na základě rozhodnutí odborné poroty uděleny
ceny: Hlavní cena poroty, Cena za ženský herecký výkon, Cena za mužský herecký výkon.
Porota má právo na základě svého uvážení některou z vypsaných cen neudělit, anebo naopak udělit
další ceny, např. Cenu za ženský i mužský herecký výkon ve vedlejší roli, Cenu mladého talentu.
Festivaloví diváci hodnotí po každém představení v anketě. Na základě jejich hlasování pak bude
udělena Cena festivalového diváka.

Představení, která budou na 64. ročníku Divadelního festivalu v Napajedlích uvedena, nebudou součástí žádné jiné soutěžní přehlídky. Z Napajedelského festivalu se tedy nepostupuje.

Štítky: