1. Home
  2. d'ARTAMAn - propozice
  3. Jednoaktovky SČDO 2024
Jednoaktovky SČDO 2024

Jednoaktovky SČDO 2024

0

Vyhlášení a propozice jednoaktových her a krátkých inscenačních útvarů – Memoriál Ladislava Lhoty.

Svaz českých divadelních ochotníků vyhlašuje soutěž jednoaktových her pro amatérské
divadelní soubory v roce 2024. Soutěž je vyhlašována v sudých letech jako Memoriál
Ladislava Lhoty s národní přehlídkou v Holicích. Pořadateli jsou Město Holice a Kulturní dům
Města Holice.

Posláním soutěže je podpořit tradici uvádění jednoaktových her a jiných krátkých scénických
útvarů, které dávají možnosti, jak repertoárové rezervy s obvykle menším obsazením, tak
uvádění méně frekventovaných textů.

Inscenace musí pro účely soutěže splňovat tato kritéria:

a) musí jít o inscenaci dramatického textu – vyloučeno je pohybové divadlo, pantomima
a opera
b) inscenace je založena na souhře nejméně dvou dramatických postav (herců),
jednajících pohybem i slovem – nepatří sem divadlo jednoho herce, recitační pásmo,
divadlo poezie
c) časový rozsah je minimálně 15 minut, maximálně 50 minut
d) divadelní provozování hry je autorskoprávně ošetřeno hrajícím souborem

Soutěž je dvoustupňová.

Prvním stupněm jsou kola regionální (krajská, oblastní) která musí být uskutečněna
nejpozději do 6. října 2024. Termíny regionálních přehlídek musí pořadatelé vyhlásit a oznámit pořadateli SČDO na adresu tajemnice SČDO: Ludmila Panenková, ul. 17. listopadu 532/2, 405 01 Děčín, nejpozději do 3. října 2024.

Druhým stupněm je národní přehlídka, která se uskuteční v Kulturním domě Města Holice ve dnech 9. a 11. listopadu 2024.

Odborné poroty regionálních přehlídek mají právo doporučit programové radě národní
přehlídky dvě inscenace s určením pořadí. Programovou radu národní přehlídky jmenuje
vyhlašovatel soutěže. Přihlášky je nutno zaslat na kontaktní adresy oblastních předsednictev
SČDO, a to podle příslušné oblasti. Termín odeslání přihlášek pořádajícím oblastním
organizacím SČDO uvedeným organizacím oznámí pořadatelé prvního kola.

Přihlášky k účasti lze použít tiskopisu vydaného ARTAMOU. Přihlášky jsou k dispozici i na adrese http://www.scdo.cz/.

Doporučení na národní přehlídku a protokol o průběhu regionální přehlídky, včetně přihlášek
musí zaslat organizátoři regionálních (krajských, oblastních) přehlídek do 14 dnů po ukončení
regionálních kol na adresu tajemnice SČDO: Ludmila Panenková, tajemnice SČDO,
ul. 17. listopadu 532/2, 405 01 Děčín, a na e-mail: ludmilapanenkova@gmail.com

Finanční podmínky regionálních kol i národní přehlídky stanoví jejich pořadatelé, část
nákladů mohou přenést i na soutěžící.

V případě, že se v některé oblasti regionální přehlídka nekoná, může se inscenace z této
oblasti účastnit soutěžní přehlídky v jiné oblasti. V tomto případě má programová rada
národní přehlídky právo rozhodnout o účasti i těchto souborů z této oblasti.

Na národní přehlídce budou vyhlášeny vítězné inscenace na základě rozhodnutí odborné
poroty a vítězné inscenace mohou být doporučeny do programu Jiráskova Hronova 2025.
Nedílnou součástí národní přehlídky jsou rozborové semináře.

V Praze dne 26. listopadu 2023
Ing. Josef Hejral Ludmila Panenková
předseda SČDO tajemnice SČDO

Štítky: