1. Home
  2. Vzdělávání
  3. Loutkářská konzervatoř 2024
Loutkářská konzervatoř 2024

Loutkářská konzervatoř 2024

0

Loutkářská konzervatoř 2024 aneb Od základu s Peterem Vargou a Lenkou Velikou.

Moto

Loutkové divadlo je specifickým fenoménem české národní kultury. Specifikem českého loutkového divadla vždycky byly a dodnes zůstávají: silné divadelně sdělné téma, přitažlivé výtvarné zpracování, loutkářská dovednost, týmová spolupráce a v neposlední řadě i humor.

Zaměření loutkářské konzervatoře

Pátý cyklus „Loutkářské konzervatoře“ je určen všem, kteří jsou okouzleni loutkovým divadlem. Nezáleží přitom, zda nějakou loutkářskou zkušenost mají, nebo ne. Hlavním cílem je hledání a objevování možností loutkového divadla jako jedné z alternativ současného moderního umění se zaměřením na praktickou realizaci. Budeme se zabývat všemi divadelními komponenty, hereckou, vizuální, zvukovou i diváckou složkou. Součástí vzdělávání bude i nezbytné poznávání divadelní teorie, loutkářské tradice a její historie, ale také sledování současné tvorby českých i zahraničních loutkářů a zajímavé práce amatérských souborů.

Cyklus je vhodný pro aktivní herce, režiséry nebo vedoucí loutkářských amatérských souborů a další zájemce z řad pedagogů mateřských a základních škol či pracovníků volného času dětí a mládeže.

Rozsah loutkářské konzervatoře

První ročník pátého cyklu “Loutkářské konzervatoře” se uskuteční v deseti víkendových setkáních (od pátečního podvečera do nedělního poledne) od ledna 2024 do listopadu 2024 a v jednom šestidenním soustředění v rámci Loutkářské Chrudimi 2024.

Náplň loutkářské konzervatoře

Jednotlivá setkání budou naplněna především praktickou tvorbou zaměřenou na rozvoj dovedností spojených se všemi komponenty divadelní inscenace. Začneme u hlasu, seznámíme se s jednotlivými druhy loutek, budeme hledat náměty i možnosti vašeho těla. Praxe bude doplněna teoretickými přednáškami z následujících oblastí: loutkářské historie, dramaturgie, režie, scénografie, pohybu a hudby; dále návštěvami vybraných divadelních festivalů a představení (nebo sledováním jejich videozáznamů); setkáváním s tvůrci a s praktickými tvůrčími aktivitami samotných účastníků pod vedením zkušených lektorů.

V průběhu roku studenti nahlédnou do historie českého loutkářství. Navštíví významné loutkářské instituce české profesionální i amatérské scény.

Lektoři loutkářské konzervatoře

Kmenovými lektory prvního ročníku pátého cyklu bude Peter Varga a Lenka Veliká.
Peter Varga – vystudoval loutkářskou katedru DAMU, v roce 2002 založil (spolu s Ivanou Lokajovou) divadelní společnost LokVar, která se věnuje loutkovému divadlu pro děti, od těch nejmenších až po dospělé a klade důraz na hravost, imaginaci a loutku, hostuje jako herec v Divadle V Dlouhé.
Lenka Veliká – vystudovala loutkářskou katedru DAMU, kde v současné době vyučuje jevištní mluvu, byla v angažná například v Divadle Rozmanitostí Most nebo v Dejvickém divadle.

Kmenové lektory doplní další významní tvůrci profesionálního, nezávislého i amatérského loutkového divadla.

Termíny setkání a zaměření jednotlivých setkání

19.–21. 1.                    místo: Chrudim
16.–18. 2.                   místo: Chrudim
15.–17. 3.                   místo: Chrudim
26.–28. 4.                  místo: Chrudim
31. 5. – 2. 6.               místo: Chrudim
28. 6. – 4. 7.              místo: Loutkářská Chrudim
20.–22. 9.                  místo: Chrudim
11.–13. 10.                  místo: Chrudim
7.–10. 11.                   místo: Přelet nad loutkářským hnízdem
22.–24. 11.                 místo: Chrudim

Cena loutkářské konzervatoře

Kurzovné: 5.000 Kč (+ 2000 Kč za LCH)

Cena obsahuje: nájem prostorů pro konání konzervatoře, materiál a lektorné za deset víkendových lekcí

Seminární poplatek na Loutkářskou Chrudim ve výši 2000 Kč se bude hradit v rámci přihlášek na Loutkářskou Chrudim.
V ceně není započítána doprava, strava a ubytování frekventantů.

Přihlášky

Zájemci se mohou hlásit do 15. ledna 2024

Přihláška zde: Formulář přihlášky vyplňte zde

Štítky: